Kolmas työ on käsite, joka on määritelty tässä tutkimuksessa uutena käsitteenä. Käsite liittyy monialaisuuden, moniammatillisuuden ja moniasiantuntijuuden käsitteeseen poiketen ja täydentäen sitä omilla määreillään. Kolmas työ kiinnittyy ammattien rajapinnoille ja erityisesti ammattien väliin jääviin aukkoihin.

Kolmannen työn käsite kiinnittyy ilmiöön, jossa ammattilaiset kohtaavat nuoria erilaisissa ympäristöissä erilaisten ammattilaisten kanssa joko yhdessä tai erikseen. Kyse on osaamisesta, joka rakentuu ihmisen kohtaamisesta käsin.

Ammatillisuus rakennetaan yleisesti ammattien tieteenteorioiden ja organisaatioiden perustehtävien  kautta. Ammattilaiset kohtaavat nuoria näiden oppiensa ja tehtäväraamiensa mukaisesti. Välille jää organisaatioiden ja toimintaympäristöjen välisiä kuiluja, joita kutsun kolmannen työn areenoiksi.

Nämä areenat ovat niitä  työtehtäviä, jotka eivät kuulu organisaatioissa kenellekään ja eivät ole aina niitä miellyttävimpiä tehtäviä osaamisen näkökulmasta. Kolmannessa työssä joudutaan ammattien rajapinnoille ja osaamisen epämukavuusalueille.

Ammattien rajapinnoille ja nuorten kohtaamiseen liittyvään tutkimukseen osallistui 299 ammattilaista eri puolelta Suomea. Aiheeseen liittyy jo paljon tiedostettua osaamista, mutta myös puutteellista ja oivaltamatonta osaamisen vahvistamisen tarvetta. Kyse on toiselta ammatilta lainattavasta osaamisesta, ”borrow/loan over work” (©Purhonen), jolla täytetään ammattien välisiä osaamiskuiluja ja ammattien rajapintoja. Kolmannen työn ajatuksella toivottavasti luodaan myös uutta, innovatiivista työtä ja työotetta. Ilman ammattien reviiritaisteluja ja tavoitteena nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

 

Kiitos Suomen Kulttuurirahastolle ja Etelä-Savon maakuntarahastolle tutkimusapurahasta.

Tästä on hyvä jatkaa.

**********************************

Tutkimusraportti löytyy kokonaisuutena täältä:

Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Uusiutuva ammattiosaaminen ja nuorten kohtaaminen. Kolmannen työn määritelmä, reunaehdot ja mahdollisuudet.

Nuorten kohtaamiseen liittyvä osaraportti löytyy täältä:

Kuinka tulen kohdatuksi? Nuorten kohtaamiskokemuksia julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, nuorten ohjauspalveluissa ja nuorten erityispalveluissa.

 

Mainokset